Видим то, что скрыто

Основната характеристика на Sensitiv Imago оборудване и Sensitive Audit устройства е тяхната способност да откриват дисфункция на органите при етап без симптоми. Това се постига чрез фиксиране и задълбочен анализ на човешкото електромагнитно излъчване. Всяко заболяване се предхожда от промени в обмена на електромагнитна енергия. Като предварително коригираме тези промени, нашата квантова диагностика помага да се открият проблеми, преди те да се проявят силно.

Bioresonance machines for full check-up of the human body health

Приборы Sensitiv Imago и Sensitive Audit

устройства за оценка на здравето

Опит

От 2001 г. разработваме и произвеждаме диагностични и терапевтични комплекси за предклинична здравна оценка

Професионализъм

Изследователската работа се извършва от лекари и инженери от най-високата категория от различни страни

Качество

Слоеста система за контрол на качеството. Статистическият контрол на процесите (SPC) се използва на етапа на производство

Sensitiv Imago

Sensitiv Audit

Технологии Здоровья

Нашата фирма произвежда уреди за компютърна диагностика Сенситив Имаго, които служат за обследване състоянието на здравето на човешкия организъм, допринасят за повишаване качеството на медицинското обслужване на Вашият център и съответно на неговия престиж. Ние предлагаме няколко модели на апарати за диагностика от различен клас: икономичен, професионален и бизнес клас. Това са модификации на апаратите: Sensitiv Imago, Валеоскан или Валеом, които изследват физиологичните реакции и особностите на организма. Ако желаете да увеличите броя на посетителите във Вашия център, да повишите ефективността и рентабилността на дейността си, то със сигурност ще оцените достойнствата на нашето предложение.

Собствениците на оздравителни и медицински заведения, на дистрибуторски фирми за хранителни добавки, на салони за красота, знаят колко важно е да оборудват своите центрове с високо технологична апаратура за диагностика на здравето, тъй като за всеки мениджър е от особена важност да предлага услуги с високо качество. Жестоката конкуренция в бранша, съчетана с високото равнище на цените и разнообразието от услуги кара хората да търсят само най-добрите центрове, в който може да се диагностицира бързо и с гаранция за надеждност на резултата. Затова, ако искате успешно и ефективно да работите, погрижете се да закупите и инсталирате в клиниката си оборудване за медицинска диагностика на човешкия организъм Сенситив Имаго, с която вече работят много центрове по целия свят.

Лекари и учени, които изучават методите за медицинска диагностика и вълновата теория, дадоха висока оценка на апаратурата Сенситив Имаго. Те отбелязват, че новият метод дава възможност за по-пълно, бързо и точно диагностициране на тялото, възможнжст да се идентифицират дори незначителни нарушения, които при липса на достатъчно внимание, могат да доведат до сериозни заболявания. Вълновата теория, която лежи в основата на принципа на работа на нашите устройства, може да открие огнища, доказващи неправилно функциониране на тялото, давайки сигнал на лекаря за проблеми и сериозни слабости по отношение на функционирането на цялата система. Със Сенситив Имаго „Ние виждаме това, което е скрито”.

Група от фирми в нашия холдинг, предоставя услуги по модернизацията и ремонта на остарели апарати за компютърна диагностика: Oberon, Метатрон, Имаго Технология аур ум.

Приборите за компютърна диагностика на здравето, се обезпечават с програмни продукти в зависимост от класа на оборудването; Сенситив Имаго, Метапатия, Валео, Хантер, Имаго, ЛайфСтрим.

Ние създаваме съвременни апарати за оценка на състоянието на здравето, които ще добавят нова страница в асортимента на Вашите услуги, което без съмнение, ще бъде оценено по достоинство от Вашите постоянни клиенти.

Sensitiv Audit Quickly Safely Sensitiv Imago

Sensitiv Imago devices for health estimation allows not only to increase the quality of provided services, but will also play an important role in enhancing the prestige of your center.

Official manufacturer

Official manufacturer Sensitive Devices

The ALFA-MED Company developed high-tech diagnostic equipment – SensitivE Audit and Sensitiv Imago

Privacy policy