Принципи на компютърната диагностика по метода на Фол

През последните години медицинската компютърна диагностика на здравето набира популярност и това се дължи главно на факта, че един сеанс такава диагностика може да бъде толкова ефективен, че да замести посещението при десетки специалисти. С помощта на компютърната диагностика се идентифицират различните заболявания и нарушения в работата на органите, което позволява навреме да се диагностицира риска от заболяване и да се предотврати.

През последните години медицинската компютърна диагностика на здравето набира популярност и това се дължи главно на факта, че един сеанс такава диагностика може да бъде толкова ефективен, че да замести посещението при десетки специалисти. С помощта на компютърната диагностика се идентифицират различните заболявания и нарушения в работата на органите, което позволява навреме да се диагностицира риска от заболяване и да се предотврати. Различните видове компютърна диагностика имат различни принципи на действие и различна ефективност при диагностициране и определяне на оптимално лечение за пациента. Вече съществуват много методи за диагностициране и доста разпространена е диагностиката по метода на Натакани (японски учен). Друга разновидност е компютърната биорезонансна диагностика на състоянието на организма (NLS) - тази разработка е резултат от внимателното и задълбочено проучване на магнитните полета на човека.

Най-ефективни и популярни днес са иновационните апарати за компютърна диагностика а Сензитив Имаго, а също и традиционните прибори за електропунктурна диагностика, използвани за първи път от Р.Фол в средата на миналия век, и които сега се използват в автоматизираните компютърни системи, с което значително се увеличава тяхната полезност.

Как се е появил метода за диагностиката на Фол?

През 50-те години, немският учен и изобретател Р. Фол, разработил метод за електропунктурна диагностика, който през годините бил променен и усъвършенстван, но в основата останал заложен първоначалния принцип.

Фол изучил подробно китайското медицинско учение за акупунктурата и обединявайки тези знания с достиженията на западната медицина, създал уникален метод за диагностициране и лечение на пациенти. Ученият разработил прибор, който установява промяната в електропроводимостта на акупунктурните точки и определя взаимовръзката между тези изменения и работата на системите и отделните органи.

На какво се базира метода на Фолл?

За да разберем по-добре принципа на компютърната диагностика по метода на Фол, ще се потопим за малко в теорията, а след това по-подробно ще разгледаме самата концепция. На първо място, трябва да се отбележи, че всеки орган в човешкото тяло има своя собствена нормалната честота на електромагнитно излъчване, собствено честотно колебание. Жизнената енергия, в организма на всеки човек, тече по установени енергийни канали – меридиани. По тези меридиани са разположени биологично активни точки (БАТ), които съответстват на работата на различните органи. В едно здраво тяло, тези енергийни канали са идеални – жизнената енергия тече по тях в равномерен поток. Различните болести и инфекции, дефицита на минерали и витамини, както и други ендогенни и екзогенни фактори влияят негативно на енергийните канали и пречат на нормалния поток на енергията. В резултат, честотата на вибрациите на отделните клетки се смущава и се наслагва върху излъчването от органите, предизвиквайки проблеми там.

Използване на метода на Фол

Медицинската компютърна диагностика на здравето по метода на Фол позволява не само проблема да бъде открит, но и да бъде отстранен. Когато в резултат от изследването стане ясно в кои органи на тялото има проблеми, става възможно да се възстанови нормалната честота на вибрация, нормалното излъчване на тези органи чрез въздействието на съответстващите БАТ.

Насочената в желаната точка електромагнитна вълна с \правилна\" честота е целебна. Но за да бъде такова лечение ефективно, е необходимо да се знае точно честотата на вибрация на органа, до появата проблема, за което ни помага методиката на Фол.

"