За метода Сенситив-диагностика

Разликата може да се измери!

Сенситив-Имаго диагностика е нова лечебна компютърна технология за диагностика и възстановяване на здравето.

В основата на метода Сенситив-Имаго лежат научни разработки и теоретични изчисления за вълновата природа на намиращите се около нас биологични обекти. Вълните, които ни заобикалят, се различават една от друга по своите характеристики.

Живата клетка на биологичния обект има своя честота на вълната, а у болната клетка тази честота е променена. Всяко лечебно(лекарствено)средство също се характеризира със своя честота на вълната. В компютърната диагностика Сенситив тези характеристики са записани. Именно това е начинът по който компютърната диагностика Сенситив извършва оценка на изследвания орган на пациента и неговата перспектива. В допълнение, програмата позволява да се избере най-ефективния начин за възстановяване на здравето.

Преди компютърната програма да бъде пусната изследвания пациент хваща в ръце сензорните датчици, а на главата му се слагат слушалки с вградени SBA сензори. Тази процедура е абсолютно безопасна и безвредна, тъй като диагностичният комплекс включва блокове за безопасност, които защитават здравето на пациента и на лекаря от вредни въздействие.

Сенситив-диагностика

Пациентът наблюдава процеса на сканиране от началото до края. Той вижда как на монитора се появяват модели на анатомичните органи на човешкото тяло. Но това не са органите на изследвания пациент, а са графични изображения на органи, на които по скалата на Реквег се нанасят геометрични цветни символи.

В технологията Сенситив е приети шесто бална оценка, характеризираща състоянието на пациента на нивото на всеки орган.

Процес на измерване на вълновите характеристики на кожата
резервна клетка – оценка отлична активно-функционираща клетка, токсините успяват да бъдат неутрализирани – добра оценка пределно функционираща клетка, натрупване на токсини в тъканите – оценка допустимо функционално-претоварена клетка, свободните токсини повреждат клетката – оценка-по-лошо от допустимото ниво функционално блокирана клетка – нарушение на хомеостазата – лошо Функционално непълноценна клетка, нарушение на хомеостаза, израждане, дегенерация – много лошо

След приключване снемането на информация от пациента с компютърната програма, Сенситив-имаго показва много висока степен на вероятност за дадено заболяване, наличие на бактерии, вируси, глисти, открива причината за заболяването и най-важното, дава отговор: кой е най-ефективният метод за лечение на този човек. В обширната база данни на програмата, която се обновява постоянно, са заложени вълновите характеристики на хиляди лекарства, хранителни добавки, хомеопатични лекарства, билкови рецепти. С помощта на вълновия метод, диагностичният апарат Сенситив Имаго ще направи точен подбор чрез тестване.

Самият процес на тестване на препаратите е много забавен и се харесва на пациентите.Те с желание носят със себе си за тестване това, което считат за необходимо и полезно. Процесът на подбор на препарати може да се гледа в динамика на екрана на монитора. На вече снетите данни за енергийното състояние на организма се наслагва информация за лекарствения препарат. Геометричните маркери на кадъра на органа се изменят.По този начин, нагледно се вижда с колко процента точно ще се подобри или влоши характеристиката на органа при приемане на този препарат. Също така се избра броя приеми, дозирането на препарата и се дава прогноза за 1 или 5 години.

Изследване на жлъчния мехур

Сенситив-Имаго технологията може да приготвя лечебно средство на принципа на "обратната вълна". Този принцип е известен на лекарите хомеопати и лекарите работещи по Фол. Вирусите и бактериите, които причиняват вреда на организма, получават своя "обърната" вълнова информация, записана върху различен носител: захар, вода или спирт, след което те започват да се самоунищожават. Това лечение е особено ефективно при хронични здравословни проблеми. В програмата са въведени режими за честотна компенсация и за биорезонансна терапия.

Честотна компенсация - метод за лечение, позволяващ формиране на образ на здравето в субкортикалните образувания в главния мозък

Тези центрове, които използват в своята практика хранителни добавки (БАД-ове), имат възможност да изготвят информационни копия на препаратите. Изпитанието на хранителните добавки може да се извършва в автоматичен режим чрез електронната база данни на програмата. Можете да тествате продукта и „на живо" като го поставите в камерата за тестване (която е вграден в апаратурата).

Приготвя се информационен препарат, подобряващ структурата на кожата