Приборы

прибор компьютерной диагностики Сенситив имаго 520

Сенситив имаго 500

Приборът Сенситив Имаго 500 е най съвършеният прибор за компютърна диагностика на здравето, изработен по европейски стандарт с потвърдени сертификати от Европейския Съюз. Този модел е удостоен със Златен Медал на „Пловдивския панаир”, който е европейски конкурс за иновационни технологии, провеждан в Пловдив. Сенситив Имаго 500 е технически уред за провеждане на компютърна диагностика на човешкото здраве, в основата на който са заложени най-новите научни познания за вълновите характеристики на биологичните системи.

прибор компьютерной диагностики Сенситив имаго 100

Сенситив имаго 100

Днес животът се развива мълниеносно. За съжаление това се отнася и за разнообразието от болести, които поразяват човешкия организъм. И от това, колко бързо и точно се поставя диагнозата са зависи и резултата от лечението. Именно на тази цел (бърза и точна диагностика на организма) служи съвременната компютърна диагностика, за провеждането на която са създадени множество високо ефективни прибори. Един от най-добрите сред тях е диагностичния прибор Сенситив Имаго 100 – плод на съвместните усилия на учени от много страни по света.

Model's distinctive features

  100 120 130 135 500 520 530 533 535
Equipment rating Professional class Business class
Certification and assembly according to US standards       +         +
Certification and assembly according to EU standards +   + + +   +    
Certification and assembly according to RF, EAC standards   +       +   + +
Certification FDA       +         +
Software LS LS LS LS LS LS LS LS LS
LCD         + + + + +
Control LEDs 6 6 2 2 6 2 2 2 2
SBA sensors >100 >100 >100 >100 >500 >500 >500 >500 >500
Infrared detector ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Block-sectional part WF/HU WF/HU WF/HU WF/HU WF/HU PLS/BLS WF/HU WF/HU  
Standard connections RCA RCA PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0. PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0. RCA RCA PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0. PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0 PAG.M0., PLG.M0., PPG.M0
Magnetic induction sensor +++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++
Light intensity, MOC 150 - 600 150 - 600 150 - 600 150 - 600 150 - 600 150 - 600 150 - 600 150 - 600 150 - 600
CPU g. frequency 52 52 52 52 96 96 96 96 96
Request rate, khz 0,93 0.93 0.94 0.94 1 1 1,03 1,03 1,03
Data rate,kbit/s 1600 1600 1800 1800 5000 4000 5300 5300 5300
Digital filters unit, Hz 10 - 60000 10 - 60000 10 - 60000 10 - 60000 2x10 - 100000 10 - 10000 3x10 - 100000 3x10 - 100000 3x10 - 100000
Autocalibration unit 3 2 3 3 3 2 3 3 3
Testing, days 10 10 10 10 10 1 10 10 10