Декларация за фалшифициране и плагиатство

Внимание! Плагиатство и фалшификати на пазара

Изявление на "Алфа-Мед

Центъра на Високи технологии Алфа -Мед обръща внимание на своите клиенти и партньори, че дружеството не си сътрудничи с организация, наречена "Институт по приложна Психофизика”. Този псевдо-институт е със съмнителна репутация. Медицинският център Алфа-Мед никога не е имал договорни отношения с него. Тъй. наречения. "Институт" заявява, че той притежава изобретения и търговски марки, които са били действително официално регистрирани от подразделенията на холдинга Алфа-Meд. По този начин, "Институт по приложна Психофизика" разпространява невярна информация.

Алфа-Мед има договорни отношения само с няколко партньорки организации. Това са компании от различни страни, които се притежават лиценз за технологии на центъра "Алфа-Мед” и реализират диагностични изделия под собствена марка. Но Института по приложна Психофизика няма нищо общо с нашата технология. Той никога не е купувал и не възнамерява да придобива лиценз за технологии от Алфа-Мед. Вместо това сътрудници на "института" се опитват да внедрят нашите изобретения в своите диагностични апарати. Но, уви, т.к. не им се удаде да пробият защитата, с критика и нападки по адрес на Алфа –Мед, се опитват да се оправдаят в собствените си очи.

Известно време след образуването на "Институт по приложна Психофизика" същите лица създадоха нова "Академия". Статутът на новосъздадената структура може да впечатли, но в действителност, "Академията" се състои от 4-ма близки роднини, обединени от точно определени цели, нямащи отношение към науката. Новоизлюпените "академици" влагат съмнителни технологии в апаратура за медицинска диагностика като се крият зад чужди марки, които представят за свои. От началото на съществуването си "Академията" никога не е закупувала от холдинга Алфа-Мед лицензирани програми, въпреки че в PR-кампаниите си представители на "Института" и "Академията" неизменно изтъкват своето правно участие в нашите технологии,

Информационна справка от Алфа-Мед

Центърът за Високи технологии Алфа-Meд информира своите клиенти и партньори, че от началото на 2004г. не произвежда и не продава оборудване под търговските марки "Имаго ДT", "Аурум" и "Грифатом”. Един от разработчиците на тези устройства беше г-н Бут. Тези прибори не преминаха пълна сертификация поради ненадеждност, лошо изчислени схеми и слабости в конструкцията и се считат за морално остарели. Тези апарати, никога не са произвеждани серийно. Бившият научен сътрудник на Алфа-Мед г-н “Ю. Бут няма участие към новите модели прибори от Алфа-Мед, които получиха международни и руски сертификати и награди.

Въпреки казаното по горе, нашият бивш служител стана "академик" малко известната "Академия". Това допълнително подкопава доверието към него като изследовател и към неговите разработки.

Бут и асоциирани предприятия в Новосибирск

Един от клоновете на дружеството „Бут и съдружници"в Новосибирск, напълно загуби статута си - беше закрито, като юридическо лице. Тази организация рекламираше фалшиви прибори и ги изнасяше на пазара с документи на Алфа-Мед, което поставяше под съмнение репутацията на Алфа-Мед. . Абсолютно некачествени прибори се представяха като изключителна разработка, а като създатели се представяше някаква група от “професори” ръководена от някакъв “академик”. В действителност, оборудването се оказа не само неефективно, но и опасно за здравето! Повишеното излъчване на електромагнитен фон, липсата на системи от филтри, липсата на блок за контрол на натоварването и система бистабилни анализатори SBA , както и много други недостатъци, правят тези апарати напълно неподходящи за професионална употреба. Уклонът към био-енергетиката, определянето на състоянието на чакрите и терапията с амулети, поставят под съмнение, медицинското предназначение на уредите на Бут. При това на тези "шедьоври" са монтирани туристически компас (наречен „магнитна настройка”), снимка на автора в младежките си години, търговска марка във формата на яйце, в което е нарисувано тялото на жената и шарен резистор в слушалките (наречен от автора на неговото име - бут датчик). Очевидно е, че желанието на г-н Бут да стане известен му пречи, да възприема достойно конкурентите и кара да лъжесвидетелства срещу холдинга Алфа-Meд.

Последствия от използването на плагиатство и фалшификати

Оборудването, произведено уж по лиценз на Алфа-Мед в Миас (Челябинск област) и Харков (Украйна) на практика не е пълноценно диагностично оборудване. Устройствата имат съща конструкция - те практически са идентични, но се предлагат на пазара под различни търговски наименования. Защо? Вероятно се дължи на факта, че устройствата не изпълняват своите задачи. Уреди от определени марки (Оберон, Биотест, Вектор, Биосканер, Оберон био", "Оберон - Метатрон) стават непопулярни, поради ниската си ефективност, след което получават ново име и ги предлагат в нова опаковка и с нова реклама. За разлика от тези недобросъвестни организации, Центърът за високи технологии "Алфа-Мед” е изцяло отговорен за своето оборудване. Нашите диагностични устройства Сеситив Имаго напълно съответстват с декларираното описание и са безупречни по отношение на ефективността. Фалшификатите от тези региони имат конструктивна схема на уредите Оберон 4007 (пуснати през 1997 година). Използваният софтуер практически не се различава от стария “Метапатия”, само графичния интерфейс е леко променен. Разбира се, такава"съществена" модернизация не подобрява ефективността на софтуера и хардуера като цяло. И най-вече поради факта, че хардуерната схема на приборите е морално остаряла преди много време!

Бъдете бдителни

Винаги бъдете внимателни при покупката на апаратура за диагностика! Запознайте се и проверете оборудването, което ви предлагат. Консултирайте се с нашите специалисти. Не работете с малко известни дилъри – доверявайте се само на реномирани фирми с безупречна репутация!

Доверявайте се само на реномирани фирми с неопетнена репутация

Холдинга Алфа-Мед предлага устройства Сенситив Имаго четвърто поколение с максимално високотехнологично ниво на сигурност, тествани в лабораториите на Руската Федерация. В оборудването са използвани многослойни платки, които не могат да бъдат копирани или фалшифицирани. Нашето медицинско диагностично оборудване, е отличено с най-високото отличие от Европейския съюз в категорията "Иновационни перспективни технологии." Винаги може да бъдете сигурни във високото качество, надеждност и автентичността на оборудването на холдинга Алфа-Meд.

Ще получите награда, ако ни информирате за измамници

Ако получите информация за непозволена употреба на нашия лицензиран софтуер или оборудване, умоляваме Ви, уведомете ни за това. За да направите това, моля свържете се със службата за безопасност на Алфа-Мед. Гарантираме възнаграждение за ценна и надеждна информация!